Färger och material

 

Färgerna som används i porslinsmålning är specialfärger, pigment. De är transparanta. Färgen skall brännas i ca 800 grader. För att blanda färgen ta en vanlig vit  kakelplatta och placera en liten hög färgpulver på den. Blanda i 1/10 dels fluss om inte färgen innehåller detta. Detta gör färgen blankare vid bränning. Tillsätt några droppar målarmedium, vattenbaserad olja. Blanda detta med en palettkniv. Akta så att färgen inte blir för fet,  då kan den koka vid bränning. Arbeta färgen väl.

Lysterfärger är metallskimrande färger som köps i små flaskor. Lyster är flytande och gulbrunt innan det är bränt. Lägger man två lysterfärger med bränning emellan kan det bli en ytterligare färgnyans. Lyster görs rent med aceton. Lyster läggs ofta 2 gånger.

Man kan måla med guld och silver. De är täckande och är svåra att skilja på innan bränning då båda färgerna är svartbruna. Dammkorn kan ge fula spår, så se därför till att sitta och måla i en relativt dammfri miljö.

Glasmålning

Tekniken är detsamma som porslinsmålning. Det ända är att man ska använda sig av speciella glasfärger. De behövs inte läggas till fluss i. Och observera att glas bränns i ca 580 grader.

Färglära

En färg kan delas upp i en färgton, mättnad, intensitet och temperatur. Grundfärgerna i färgtoncirkeln kallas elementärfärger och är gul, röd, blå och grön. Två färger med maximal kontrast som ligger mittemot varandra i färgtoncirkeln kallas för komplementfärger. Färgtonen beskriver den faktiska färgen på ett föremål ex gult , rött.

Om man blandar grundfärger så ger det upphov till flera sekundärfärger. Om man ex blandar gult och blått så blir sekundärfärgen grön. På detta sätt får man fram en färgtoncirkel. Ögat kan uppfatta upp till 150 nyanser.

Valör är färgens svart- eller vithet. Valör syftar till graden av ljus- eller mörkhet beroende på hur mycket ljus som belyser den. Mättnad är en färgs renhet i fråga om dess maximala intensitet. Färgen är inte märkbart vit- eller svarthaltig utan har den största färgstyrkan.
En ren mättad färg blir omättad om den blandas med en annan färg.
Det färgsystem som används idag kallas NCS, Natural Colour System. NCS är ett logiskt färgsystem som bygger på hur människan ser färg. Med systemet kan alla tänkbara ytfärger beskrivas och ges en entydig beteckning. Det togs fram 1979. Det tog ca 20 år att utveckla systemet och bygger på att varje färg beskrivs vilken ton kulören har dvs var i färgtoncirkeln den är placerad.

Det är NCS beteckningen som syns på färgproverna i butiken. Systemet utgår från de sex rena färger som är grunden för människans förmåga att karakterisera olika kulörer; vitt (W), svart (S), gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G).

Exempel:
Här är ett exempel på vad beteckningen står för. T ex I NCS beteckningen 2030-Y90R betyder 2030 nyansen, dvs graden av släktskap med svart S och maximalkulören C. I detta fall 20% svarthet (s) och 30% kulörthet (c). Kulörtonen Y90R anger förhållandet i procent mellan två kulörta elementarfärger, här Y respektive R. Y90R betyder gul med 90% rödhet. Rent grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyans-beteckningarna följt av -N för neutral. 0500-N är vit och följs av 1000-N, 1500-N, 2000-N osv till 9000-N som är svart. S före den kompletta NCS beteckningen (S 2030-Y90) innebär att NCS färgprovet är från Second Edition (Ed. 2).

 

Ann-Christine

 

 

Miac Webdesign Copyright © 2011

porslin.miac.se